ANBI-STATUS

Voordelen van onze ANBI-status 


ANBI, kort voor algemeen nut beogende instelling, is een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die zich volledig inzetten voor het algemeen belang.

ANBI-status maakt giften aftrekbaar
Dankzij de ANBI-status kunnen Evangelie in praktijk Mininstries en haar donateurs profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. Zo kun je als donateur (onder bepaalde voorwaarden) schenken met belastingvoordeel. Ook hoeft Evangelie in praktijk Mininstries als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die het gebruikt voor het algemeen belang. Bij de belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s.

ANBI-gegevens Evangelie in praktijk Mininstries
Naam van de organisatie:  

Evangelie in praktijk Ministries

Het RSIN nummer van Evangelie in praktijk Ministries is: 863258207
Vestigingsplaats: Lage Zwaluwe

Maak nu je donatie aftrekbaar
Je donatie aftrekbaar maken doe je gemakkelijk zelf via het formulier Overeenkomst Periodieke Schenking en regel het direct! Vraag dit formulier op via Google of een andere zoekmachine.

Wil je ook graag bouwen in Gods koninkrijk en meer over ons weten? Hier is ons beleidsplan. 

HET JAAR VAN DE GROTERE WERKEN

Beleidsplan 2022

INHOUDSOPGAVE

Colofon

1. Voorwoord

2. Wie we zijn en wat we doen 

3. Organisatie, hoe gaan we te werk

4. Visie en verwachtingen

5. Liquidatiebepaling 

6. Jaarcijfers 2022

COLOFON

Het verkondigen en demonstreren van het evangelie van het Koninkrijk van God in binnen en buitenland. Dat is de missie van de Evangelie in Praktijk Ministries, ook wel EIP Ministries genoemd en bekend als. Evangelie in Praktijk Ministries is een gemeente die gespecialiseerd is in het aanbieden van Bijbels onderwijs en trainingen voor geloofstoerusting. Evangelie in Praktijk Ministries biedt dit onderwijs aan door middel van zendingsreizen, campagnes, conferenties en bijeenkomsten, boeken, video en audio opnamen en trainingen. 

In dit beleidsplan staan de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht. 

Oprichter en directeur de heer Wendell Simson 

Bestuur Wendell Simson (Voorzitter), 

Wendell Simson (Penningmeester) en 

Roy Cadogan (Secretaris) 

Naam gemeente Evangelie in Praktijk Ministries 

Naam zoals bekend staat onder het publiek: Evangelie in Praktijk Ministries EIP Ministries 

De kernprincipes en uitgangspunten van Evangelie in Praktijk Ministries zijn verwoord in de doelstelling, vermeld in artikel 2 van de statuten, deze luidt als volgt: De gemeente heeft ten doel gesteld: Het verkondigen en demonstreren van het evangelie van het Koninkrijk van God in binnen en buitenland, dit is in de ruimste zin van het Woord. De gemeente tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

A. Het verzorgen van Bijbelonderwijs teneinde mensen toe te rusten om een discipel van Jezus Christus te worden; 

B. Het stichten van (huis)gemeenten in binnen- en buitenland;                 

C. Het (financieel) ondersteunen van mensen met een apostolische of profetische bediening en evangelisten in binnen- en buitenland;

D. Het (financieel) ondersteunen van weduwen en wezen in binnen- en buitenland;

E. Het ondersteunen van en/of samenwerken met andere organisaties en instellingen die dezelfde visie beogen als Evangelie in Praktijk Ministries;

F. Het (doen) organiseren van (evangelische) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

G. Het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

H. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

KVK-nummer: 84556536 RSIN: 863258207 Postadres: De Zwingel 6B 4926 DC Lage Zwaluwe Nederland

1. VOORWOORD

Wij zijn in 2021 begonnen met huisgemeente diensten. In die periode gaf God mij op het hart om Evangelie in Praktijk Ministries op te gaan bouwen. Zo gingen Chery-an en ik aan de slag in geloof en heeft God op bovennatuurlijke wijze voorzien van alles wat we maar nodig hadden om fase één van het project te beginnen. In 2022 zijn wij hier gestaag mee doorgegaan en inmiddels zijn we zo goed als aan het einde gekomen van fase één. Het gebouw is in gebruik genomen en we hebben 2 x per week diensten. Op deze plek zijn het afgelopen jaar tientallen mensen getraind en het is onze missie om mensen klaar te gaan stomen om een verschil te maken in de wereld. Dankzij partners en donateurs hebben we al veel mogen realiseren. Ook dankzij jouw bijdrage hebben we in 2022;- Tientallen mensen persoonlijk bereikt met het Evangelie;- Tientallen mensen via Social Media bereikt met het Evangelie;- Gods liefde handen en voeten geven in Woord en in daad. De locatie waar wij nu zijn gevestigd was het grootste en smerigste drugslab van de regio, door jouw steun werd een plek van duisternis een plek van hoop en vrede. Dank jullie wel lieve partners en donateurs! Op naar een nieuw vruchtbaar jaar voor de Koning!

2. WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

2.1 Historie

Wendell en Chery-an dienen al heel wat jaren in Gods gemeenten. Zij leerden elkaar kennen bij stichting Maranatha Ministries. Zij dienden actief in deze gemeente. Wendell was op een gegeven moment ook betrokken bij de jeugd leiding. Na deze periode stapten zij over naar Levende steen Ministries eerst in Hoogvliet, vervolgens verhuisde de gemeente naar Spijkenisse. Na een periode als pastoraal werkers te hebben gediend gingen zij meehelpen als apostolisch teamleden campus Breda opstarten. Hier werden zij gevormd voor de bediening. In 2021 sprak God tot Wendell en in hetzelfde jaar werd Evangelie in Praktijk Ministries opgericht. Via Gods machtige weg werd een locatie aangeboden om Evangelie in Praktijk Ministries te starten, echter de locatie was op dat moment een vervallen loods. Met weinig middelen en weinig hulptroepen werd gestart, maar Gods glorie is groot want nu is de gemeente grondig verbouwd en volledig in gebruik. 2 x in de week vinden er diensten plaats. God beweegt krachtig tijdens deze diensten, met natuurlijk wonderen en tekenen. Zowel Wendell en Chery-an geloven in het discipelen van medegelovigen, zodat zij met elkaar het verschil kunnen maken in de wereld. Wendell, die geroepen is als herder en evangelist, heeft een duidelijke visie op het verspreiden en onderwijzen van het Evangelie, namelijk om ‘Binnen een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk van God’. Het is ook de bedoeling dat in 2023 evangelisatie campagnes gehouden gaan worden. Tijdens deze campagnes worden bijbels verstrekt voor wie er nog geen heeft.

2.2 Missie

Wendell en Chery-an ervaren de vurige roeping van God om in een zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Evangelie en om te delen in de nood van anderen. Dit vormt het hart van hun bediening. Zo geven Wendell en Chery-an samen met hun gemeente, Gods liefde handen en voeten in Woord en in daad. Dit uit zich ook in een maaltijd na de dienst. Niemand zal met een lege geestelijke en lege fysieke maag naar huis gaan. Wendell en Chery-an hechten veel waarde aan goede fellowship, in de hectische tijden waar wij nu in zitten is het juist zo belangrijk om als mede christenen op regelmatige basis fellowship te hebben, om elkaar te kunnen opbouwen, te luisteren naar getuigenissen en te bemoedigen. Geen eenzaamheid of buitengesloten voelen als mede discipel, daar is binnen Evangelie in Praktijk Ministries geen plaats voor.

2.3 Visie en strategie

• Jaarlijks meerdere evangelisatie campagnes in Nederland. 

• Gratis bijbels en voedselpakketten verspreiden om mensen te winnen voor Jezus. 

• Gratis bijbel studies om gelovigen in hun kracht te zetten. 

• Gratis (online) Bijbelstudies en (online) preken wereldwijd.

• Mede gelovigen activeren en toerusten voor de gemeente van God.

2.4 Visie en planning 2022-2025

Wij hebben als doel leiders klaar te maken die groepen tijdens de Evangelie campagnes kunnen begeleiden. Wij hopen die in de loop van 2023 regelmatig in te kunnen zetten daar we nu in de trainingsfase zitten. Ook streven wij naar een eigen Gospeltruck en dat deze Gospeltruck dan op constante basis zal worden ingezet voor het winnen van zielen en de verspreiding van het Evangelie. Zuid-Amerika wat ook ons werkgebied is willen wij bereiken door jaarlijks 1 grote campagne te organiseren in Suriname. Hiervoor zullen wij specifieke partners willen genereren die het belang en de noodzaak van het winnen van zielen begrijpen en omarmen en ons gaan helpen door deze evenementen specifiek te ondersteunen. Wij hebben als doel om in de komende vijf jaar ieder jaar verdubbeling te zien van onze Evangelisatie campagnes, onze missies, ons bereik via Social Media, verdubbeling in onze partners en donateurs, verdubbeling in ons algemene bereik om het Evangelie te kunnen verspreiden. We willen onze websites, Social Media, studies en preken zowel in het Nederlands als in het Engels aanbieden om zo de internationale kant van onze bediening beter te kunnen bereiken bedienen. We willen een heel nieuw en strak partnerprogramma opzetten zodat de partners steeds meer betrokken worden bij het werk wat wij doen. Ons streven is ook om jaarlijks meerdere Events te gaan geven in Nederland en buitenland en ook om Evangelisatie campagnes te realiseren in Nederland. In Nederland zal er een kantoor komen en zullen er nieuwe mensen aangenomen gaan worden die onze bediening zullen gaan ondersteunen.

2.5 Waar is Evangelie in Praktijk Ministries over 10 jaar en verder?

Ons verlangen en onze focus zijn erop gericht dat wij in de komende tien jaar Lage Zwaluwe en regio bereiken en dat er op diverse locaties huiskringen zijn gesticht en dat Jezus Christus de leidsman is van deze regio. Dat er vele wonderen en tekenen plaatsvinden in families, gezinnen, personen en omgeving. We streven er ook naar dat Evangelie in Praktijk Ministries evangelisatie campagnes een begrip zullen zijn die ook in afwezigheid van Wendell en Chery-an gegeven kunnen worden door getrainde mede gelovigen die vanuit hetzelfde DNA, het programma en de methode kunnen hanteren die van toepassing zijn op de campagnes. Wij strekken ons er naar uit dat ook de komende tien jaar er een constante groei zal plaatsvinden van bereik vermogen en het verspreiden van het Evangelie door onze bediening heen. Dit zal veelal plaatsvinden door middel van steeds meer openlucht Evangelisatie campagnes. Ook het aantal beschikbare Bijbelstudies gedrukt, in EBook en online zullen aanzienlijk vermeerderd worden. We geloven voor een aanzienlijke groei van partners en donateurs. We geloven dat in de komende tien jaar het fundament van de bediening zodanig gevestigd zal zijn dat er onbeperkt gezaaid en geoogst kan worden voor het Koninkrijk van God. Dit in de breedste zin van het woord. Door middel van boeken, studie, campagnes, missies, evenementen, samenwerking met andere bedieningen en kerken en alle overige middelen om het Evangelie van het Koninkrijk te kunnen verspreiden. Ook verlangen wij naar de uitbreiding van het aantal werknemers in Nederland en Suriname die ons helpen met het bouwen van Gods Koninkrijk. De komende tien jaar verwachten wij ook dat in Suriname onze gemeente vaste grond aan de voeten heeft voor gratis verspreiding van alle boeken en studiemateriaal en ook alle online content.

2.6 Historie

Onze kernwaarden zijn ons DNA, ze vertegenwoordigen wie wij zijn en hoe wij handelen. Ten alle tijden zullen we ons aan onze kernwaarden houden en beslissingen worden overeenkomstig deze kernwaarden gemaakt. Van al onze medewerkers, zowel betaald als vrijwilliger, verwachten wij dat deze kernwaarden in hun DNA zitten. 

• Geloof: We laten ons niet leiden door natuurlijke omstandigheden maar volgen Gods leiding, ook als dit in het natuurlijke niet de logische weg lijkt. We weten dat ‘alles mogelijk is voor wie gelooft’ (Mark.9:23).

• Commitment: We zijn zeer toegewijd aan de taak en roeping die God ons gegeven heeft. 

• Vreugde: De vreugde des Heere is onze kracht en we dienen de Heer met vreugde en plezier. Deze vreugde geeft ons kracht om altijd met blijdschap door te gaan, ongeacht de omstandigheden. 

• Hard werken: We werken hard en zetten ons maximaal in om de roeping te vervullen die God ons gegeven heeft (1 Kor.15:10, Mat.9:38). 

• Excellentie: We doen ons werk voor de Heer, wat betekent met excellentie (Kol.3:23, Spr.22:29). 

• Integriteit: We zijn betrouwbare rentmeesters en doen wat we zeggen en zeggen wat we doen (2 Kor.6:3). 

• Groei gericht: Ongeacht waar we nu zijn en wat we nu bereiken zijn we gericht op wat voor ons ligt en beseffen we ons dat God meer heeft klaarliggen (Fil.3:13). 

• Flexibiliteit: We zijn flexibel en kunnen last-minute schakelen als dat nodig is. 

• Liefde: Alles wat wij ondernemen voor Gods Koninkrijk is gemotiveerd vanuit liefde. Zonder de liefde baat het ons niets. (1 Kor 13:1-3) 

• Compassie: Wij bewegen vanuit dezelfde compassie en bewogenheid die Jezus heeft voor de mensen. (Mk 6:34) 

• Koningskind: Wij gaan te werk als dienende Koningskinderen door onze positie als zoon van God. (1 Joh 3:1 – Op 5:10) 

• Echtheid: God kent ieders hart. (1 Sam 16:7) Wij geloven dat alleen door authentiek te zijn we een zuivere en onbevlekte godsdienst tot stand kunnen brengen, overeenkomstig Zijn Woord. (Jak 1:27 -Mat 24:41) 

• Dienstbaarheid: Wij nemen dezelfde dienende houding aan als Jezus (Joh 5:30) opdat God door ons leven heen verheerlijkt zal worden. (Mat 10:24-25 – Joh 15:8)

3. ORGANISATIE, HOE GAAN WE TE WERK 

Hiervoor heb je kunnen zien dat we werken met lange en korte termijn visie en doelen. In interne documenten hebben we deze gedetailleerd uitgewerkt. Om de missie en visie te vervullen werkt Evangelie in Praktijk Ministries met vrijwilligers en voor bepaalde taken met ingehuurde betaalde krachten. Het onderscheid daarin wordt als volgt gemaakt: taken die doordeweeks op kantoor uitgevoerd moeten worden en waarbij een mate van expertise nodig is, worden door betaalde krachten uitgevoerd. Tenzij iemand met expertise zelf aanbiedt om als vrijwilliger op kantoor mee te helpen, dan worden ook die krachten ingezet wanneer nodig. Ook zorgen onze medewerkers ervoor dat onze vrijwilligers goed aangestuurd worden en voorzien worden van alle benodigdheden om hun werk te doen. Onze vrijwilligers zetten we in bij al onze evenementen, activiteiten en overige taken. Wanneer vrijwilligers structureel doordeweeks taken vervullen voor Evangelie in Praktijk Ministries die expertise vragen kan Evangelie in Praktijk Ministries ervoor kiezen deze mensen een vrijwilligersvergoeding aan te bieden. In 2022 had Evangelie in Praktijk Ministries 6 vrijwilligers, eenmalig 1 webdesigner ingehuurd en 1 aannemer. Financiën: We willen goede rentmeesters zijn van alle financiën die ons toevertrouwd worden. In dit verslag geven we op hoofdlijnen weer hoe we dat nastreven. Afwezigheid van winstoogmerk Evangelie in Praktijk Ministries heeft GEEN winstoogmerk. 

1. De gemeente zal de door haar ontvangen giften, en ook de uit werkzaamheden en activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de gemeente te verwezenlijken.

2. In artikel 3 lid 3.5 van de statuten is ook vastgelegd dat leden van de Raad van Toezicht geen financiële vergoeding van de gemeente mogen ontvangen. 

3. Ook het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de gemeente. 

4. Beslissingen
Elk lid heeft één stem op de algemene vergadering. 

Evangelie in Praktijk Ministries besteed haar vermogen in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De gemeente houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van Evangelie in Praktijk Ministries. De gemeente houdt vermogen aan voor geplande activiteiten, alsmede voor voorziene werkzaamheden. Tevens houdt de gemeente vermogen aan dat wordt gereserveerd voor de aanschaf van activa benodigd voor geplande activiteiten. In de administratie vermelden wij wat het doel van het vermogen is dat wordt aangehouden en geven wij een motivering betreffende dit doel. 

Het vermogen wat Evangelie in Praktijk Ministries sinds 2022 aanhoudt is bestemd voor het drukken en verspreiden van brochures, flyers, EBooks, diverse marketingactiviteiten, voor het bekostigen van openlucht campagnes, de verspreiding van voedselpakketten, het verspreiden van voedsel, drinken en kleding aan daklozen en afkickklinieken, het ondersteunen van andere bedieningen wereldwijd, het onderhouden van de toekomstige Gospeltruck, de verspreiding van het Evangelie op alle mogelijke manieren, het houden van gratis evenementen, gratis (online)studies, studiemateriaal, salarissen personeel en alle kosten die komen kijken bij de bovenstaande activiteiten in de breedste zin. Beschikking over het vermogen van de gemeente. 

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de gemeente. 

Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de gemeente als ware het eigen vermogen. 

Ook worden alle betalingen op de bank gecontroleerd door meerdere personen. 

Binnen Evangelie in Praktijk Ministries zijn er 2 personen met toegang tot de bank en deze 2 personen controleren ook elkaar. 

Geen enkele betaling kan geschieden zonder dat deze gecontroleerd wordt en in de administratie en boekhouding verwerkt wordt. 

De administratie van de gemeente wordt gevoerd door Chery-an Simson. 

De samenstelverklaring wordt uitgevoerd door boekhoudbedrijf Lico Adviesgroep. 

Verwachting in plaats van begroting Evangelie in Praktijk Ministries werkt momenteel niet met een begroting, uitsluitend met een verwachting. Wat is het verschil? Bij een begroting beredeneer je hoe je de middelen besteed die logischerwijze binnenkomen. Wij geloven echter dat God voorziet in alles wat we nodig hebben, zoals staat in Filippenzen 4:19. Bovendien wil God boven bidden en denken door ons heen werken (Ef.3:20) We functioneren dus vanuit geloof; als we ervaren vanuit gebed dat we iets moeten doen, geloven we dat God zal voorzien voor de benodigde middelen, ongeacht wat er voorgaande jaren binnen is gekomen. Tegelijkertijd gaan we wel verantwoord met onze financiële middelen om en zorgen we dat er nooit meer middelen besteed worden dan dat er binnenkomen en wordt er in het begin van het jaar met de raad van toezicht afgestemd waar de middelen besteed gaan worden. 

3.3 Verkrijgen van financiën 

Evangelie in Praktijk Ministries verkrijgt haar financiële middelen op de volgende manieren; 

• Evangelie in Praktijk Ministries ontvangt losse giften van rechtspersonen en individuen.

• Evangelie in Praktijk Ministries werkt actief aan het opbouwen van een groep vaste partners die graag meefinancieren om de doelstelling te realiseren. 

• Bij spreekbeurten, conferenties of campagnes krijgen bezoekers de gelegenheid om een gift te geven of over te maken aan Evangelie in Praktijk Ministries. 

3.4 Beloningsbeleid 

Leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in hoedanigheid verrichte werkzaamheden GEEN beloning. Zij ontvangen geen vacatiegeld. Gemaakte onkosten door het bestuur in 2022: €0. Het bestuur heeft geen onkosten gedeclareerd in 2022.

4. VISIE EN VERWACHTINGEN

Onze visie is ook dit komende jaar verdubbeling van alle facetten om het Evangelie te kunnen verspreiden aan zoveel mogelijk mensen in zo een kort mogelijke tijd. 

• Voor het jaar 2023 hebben wij het geloof en de verwachting dat wij; 

• Minimaal 1.000 voedselpakketten uit zullen delen; 

• 2 grote campagnes zullen organiseren; 

• 10.000 mensen persoonlijk zullen bereiken met het Evangelie; 

• Minimaal 100.000 mensen via Social Media zullen bereiken met het Evangelie; 

• Wij nieuwe evenementen zullen houden in Nederland; 

• Wij kunnen starten met studieboeken en bijbels gratis weg te geven;

• Nieuw personeel aan zullen nemen; 

• Een verdubbeling van partners zullen hebben; 

• Een aanzienlijke groei in bediening en bereik zullen hebben gerealiseerd.

 

5. Liquidatiebepaling  (artikel 1a, lid 1, letter h URAWR) “Uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

6. JAARCIJFERS 2022

Jaarcijfers 2022 volgen nog