Oprichting christelijke huisgemeente Evangelie in praktijk ministries

Op 18 september 2021 richtten wij de apostolische gemeente Evangelie in praktijk ministries op, de vestigingsplaats van de gemeente is Lage Zwaluwe en het adres De Zwingel 6B.

Kvk geregistreerd sinds maandag 22 november 2021 te Rotterdam.

De algemene leiding van de gemeente bestaat uit Wendell & Chery-An Simson en Roy en Mireille Cadogan.

Doel

De gemeente heeft tot doel het verspreiden van het evangelie door het houden van samenkomsten, om samen God’s aangezicht te zoeken en God groot te maken. Het discipelen van mensen met als doel dat die het evangelie verspreiden en ook weer nieuwe mensen gaan discipelen. In de gemeente is er zorg voor elkaar en omzien naar elkaar een belangrijk en kostbaar goed, een familie.

Wat geloven wij.

Verantwoordelijkheid

De leiding van Apostolische gemeente Evangelie in Praktijk ministries is verantwoordelijk voor de toezicht op de gemeente en de daaruit voortvloeiende huiskringen. De gemeente en haar huiskringen zijn autonoom en leggen door de huiskringleiders verantwoordelijkheid af aan de algemene leiding. 

Namens de leiding,